Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

PRACOWNIA BADAŃ ŚRODOWISKA

Opis z dnia 29.06.2020

W Pracowni Badań Środowiska wykorzystywany jest nowej generacji przyrząd do monitoringu zanieczyszczeń powietrza: stacja pomiarowa AIRPOINTER.

Airpointer jest prosty w instalacji, ekonomiczny w obsłudze i łatwy w utrzymaniu. Kompaktowa konstrukcja airpointer’a umożliwiła instalację urządzenia na samochodzie marki Nissan, co pozwala na wykonywanie pomiarów w dowolnym miejscu. Airpointer wyposażony jest w moduły pomiarowe służące do monitorowania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym (O3, SO2, NO2/NO/NOx). Moduły te pracują w oparciu o metodyki referencyjne i posiadają zatwierdzenie typu. Wykorzystywane metodyki są zatwierdzone jako referencyjne przez UE, WHO, US-EPA i wiele innych organizacji na świecie.

System Monitoringu Jakości Powietrza Airpointer posiada wbudowane, zaawansowane technologicznie i opatentowane systemy zarządzania temperaturą i energią redukujące zużycie energii o 90% w stosunku do porównywalnych stacji monitorujących.

Jest zgodny z dyrektywami UE EN14625 (O3), EN 14626 (CO), EN 14211 (NO2/NO/NOx) i EN 14212 (SO2), jak również zgodny ze standardem USEPA. Airpointer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Zalety systemu:

  • Kompaktowy system monitoringu zanieczyszczeń powietrza
  • Możliwość pomiaru w dowolnym obszarze
  • Konstrukcja modułowa
  • Łatwy dostęp za pomocą przeglądarki
  • Niski pobór energii elektrycznej
  • Certyfikowane metodyki referencyjne

Dodatkowo ambulans pomiarowy wyposażony jest w stację meteorologiczną umożliwiającą pomiar temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, kierunku i prędkości wiatru, oraz wysokości i czasu trwania opadu.

Ambulans pomiarowy
Fot. 1 Ambulans pomiarowy z Airpointerem.
Airpointer
Fot. 2 Airpointer z wbudowanymi modułami O3, SO2, NO2/NO/NOx

Zasada działania:

Ozon O3

Ambulans pomiarowy
Składnik
Dyrektywa EU/Metodyka EPA
Ozon O3
Fotometria Ultraviolet (EN 14625)
Zasada pomiaru Fotometrii UV
Zakres Dynamiczny 20 str./min
Zero hałasu 0,25 ppb RMS
Dolna granica wykrywalności
Dryft Zero (24-godzinne)
0,5 ppb
< 1 ppb
Dryft Span
Czas reakcji
+/- 1% odczytu lub 1ppb (jest większa)
< 30 sekund
Precyzja 1ppb
Liniowość
Ilość próby
+ / - 1% wartości >100 ppb
Ok. 1000 ml/min

Ditlenek siarki SO2

Ambulans pomiarowy
Składnik
Dyrektywa EU/Metodyka EPA
SO2
Fluorescencji UV (EN 14212) dla SO2
Zasada pomiaru Fluorescencji UV
Zakres Dynamiczny do 10ppm
Zero hałasu 0,25 ppb RMS
Dolna granica wykrywalności
Dryft Zero (24-godzinne)
0,5 ppb
< 1 ppb
Dryft Span
Czas reakcji
+/- 1% wartości >100ppb
< 90 sekund
Precyzja 1% odczytu lub 1ppb (większa)
Liniowość
Ilość próby
+ / - 1% wartości >100 ppb
500 ml/min

Tlenki azotu NO2/NO/NOx

Ambulans pomiarowy
Składnik
Dyrektywa EU/Metodyka EPA
NO2/NO/NOx
Chemiluminescencja (EN 14211)
Zasada pomiaru Chemiluminescencja
Zakres Dynamiczny do 20ppm
Zero hałasu 0,2 ppb RMS
Dolna granica wykrywalności
Dryft Zero (24-godzinne)
0,4 ppb
< 0,4 ppb
Dryft Span
Czas reakcji
+/- 1% wartości >100ppb
< 60 sekund
Precyzja 1% odczytu lub 1ppb (lepsza wartość)
Liniowość
Ilość próby
+ / - 1% wartości >100 ppb
1000 ml/min

Nowości

Pozytywna ocena PCA

3 listopada 2022

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2022 PCA podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji CBiA Nr AB 1622 w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Akredytowana analiza pyłów PM2,5 i PM10

1 września 2021

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu atmosferycznym metodą rozpraszania światła. Badania są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA przyznało CBiA akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, w tym pomiary stężenia ozonu metodą fotometrii w nadfiolecie, stężenia tlenków azotu metodą chemiluminescencyjną oraz stężenia ditlenku siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie. Badania są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Przekształcenie LMR w Centrum Badań i Analiz

28 listopada 2019

Przekształcenie Laboratorium Metod Rentgenowskich w Centrum Badań i Analiz, które od teraz będzie funkcjonowało w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uzyskanie akredytacji

28 września 2016

LMR uzyskało akredytację! Zakres akredytacji obejmuje analizę pierwiastkową wody i ścieków oczyszczonych metodą TXRF oraz gleby metodą WDXRF.

Symbol akredytacji