Flaga Polski
United Kingdom Flag
Main Page Offer Quality politics Accreditation Contact

LABORATORY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

Opis z dnia 29.06.2020

W Pracowni Badań Środowiska wykorzystywany jest nowej generacji przyrząd do monitoringu zanieczyszczeń powietrza: stacja pomiarowa AIRPOINTER.

Airpointer jest prosty w instalacji, ekonomiczny w obsłudze i łatwy w utrzymaniu. Kompaktowa konstrukcja airpointer’a umożliwiła instalację urządzenia na samochodzie marki Nissan, co pozwala na wykonywanie pomiarów w dowolnym miejscu. Airpointer wyposażony jest w moduły pomiarowe służące do monitorowania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym (SO2, NO2/NOx, O3). Moduły te pracują w oparciu o metodyki referencyjne i posiadają zatwierdzenie typu. Wykorzystywane metodyki są zatwierdzone jako referencyjne przez UE, WHO, US-EPA i wiele innych organizacji na świecie.

System Monitoringu Jakości Powietrza Airpointer posiada wbudowane, zaawansowane technologicznie i opatentowane systemy zarządzania temperaturą i energią redukujące zużycie energii o 90% w stosunku do porównywalnych stacji monitorujących.

Jest zgodny z dyrektywami UE EN14625 (O3), EN 14626 (CO), EN 14211 (NO/NO2/NOX) i EN 14212 (SO2), jak również zgodny ze standardem USEPA. Airpointer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Zalety systemu:

  • Kompaktowy system monitoringu zanieczyszczeń powietrza
  • Możliwość pomiaru w dowolnym obszarze
  • Konstrukcja modułowa
  • Łatwy dostęp za pomocą przeglądarki
  • Niski pobór energii elektrycznej
  • Certyfikowane metodyki referencyjne

Dodatkowo ambulans pomiarowy wyposażony jest w stację meteorologiczną umożliwiającą pomiar temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, kierunku i prędkości wiatru, oraz wysokości i czasu trwania opadu.

Ambulans pomiarowy
Fot. 1 Ambulans pomiarowy z Airpointerem.
Airpointer
Fot. 2 Airpointer z wbudowanymi modułami O3, SO2, NO2/NO/NOx

Zasada działania:

Ozon O3

Ambulans pomiarowy
Składnik
Dyrektywa EU/Metodyka EPA
Ozon O3
Fotometria Ultraviolet (EN 14625)
Zasada pomiaru Fotometrii UV
Zakres Dynamiczny 20 str./min
Zero hałasu 0,25 ppb RMS
Dolna granica wykrywalności
Dryft Zero (24-godzinne)
0,5 ppb
< 1 ppb
Dryft Span
Czas reakcji
+/- 1% odczytu lub 1ppb (jest większa)
< 30 sekund
Precyzja 1ppb
Liniowość
Ilość próby
+ / - 1% wartości >100 ppb
Ok. 1000 ml/min

Ditlenek siarki SO2

Ambulans pomiarowy
Składnik
Dyrektywa EU/Metodyka EPA
SO2
Fluorescencji UV (EN 14212) dla SO2
Zasada pomiaru Fluorescencji UV
Zakres Dynamiczny do 10ppm
Zero hałasu 0,25 ppb RMS
Dolna granica wykrywalności
Dryft Zero (24-godzinne)
0,5 ppb
< 1 ppb
Dryft Span
Czas reakcji
+/- 1% wartości >100ppb
< 90 sekund
Precyzja 1% odczytu lub 1ppb (wieksza)
Liniowość
Ilość próby
+ / - 1% wartości >100 ppb
500 ml/min

Tlenki azotu NO2/NO/NOx

Ambulans pomiarowy
Składnik
Dyrektywa EU/Metodyka EPA
NO/NO2/NOx
Chemiluminescencja (EN 14211)
Zasada pomiaru Chemiluminescencja
Zakres Dynamiczny do 20ppm
Zero hałasu 0,2 ppb RMS
Dolna granica wykrywalności
Dryft Zero (24-godzinne)
0,4 ppb
< 0,4 ppb
Dryft Span
Czas reakcji
+/- 1% wartości >100ppb
< 60 sekund
Precyzja 1% odczytu lub 1ppb (lepsza wartość)
Liniowość
Ilość próby
+ / - 1% wartości >100 ppb
1000 ml/min

News

Positive PCA assessment

November 3, 2022

Based on the results of the assessment carried out on July 5, 2022, PCA decided to maintain the CBiA accreditation No. AB 1622 in the current scope of accreditation.

Accredited PM2.5 and PM10 analysis

September 1, 2021

PCA granted CBiA accreditation for measuring the concentration of particulate matter PM2.5 and PM10 in the atmospheric air using the light scattering method. The research is carried out in the Environmental Research Laboratory of CBiA.

Three new accredited methods!

September 21, 2020

PCA granted CBiA accreditation for three measurement methods involving chemical testing and air sampling, including measurements of ozone concentration by ultraviolet photometry, nitrogen oxide concentration by chemiluminescence method and sulfur dioxide concentration by ultraviolet fluorescence method. The research is carried out in the Environmental Research Laboratory of CBiA.

Confirmation of the compliance of the management system with the new standard

September 21, 2020

Based on the results of the assessment carried out on 9-10 July 2020, PCA confirmed that the management system of the Center for Research and Analysis meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard.

Transformation of the LMR into the Center for Research and Analysis

28 November 2019

Transformation of the Laboratory of X-ray Methods into the Center for Research and Analysis, which will now function as part of the Faculty of Natural Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce

Accreditation

28 September 2016

LMR has been accredited! The scope of accreditation includes elemental analysis of water and treated wastewater by the TXRF method and soil by the WDXRF method.

Symbol akredytacji

Establishment of the Laboratory of X-ray Methods

2 April 2015

Rector of the UJK established the Laboratory of X-ray Methods at the Institute of Physics UJK.